КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ. Міжнародний облік і аудит-консалтинг (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма: «Міжнародний облік і аудит-консалтинг»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра обліку і аудиту

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел. кафедри обліку і аудиту:  (044) 256-21-90

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: 

Сторінка кафедри обліку і аудиту

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Наша унікальна магістерська програма “Міжнародний облік і аудит-консалтинг” відкриває для вас нові кар'єрні висоти, а також із самого початку своєї діяльності забезпечує можливість стати частиною міжнародної команди, яка прагне мислити і діяти у світових масштабах; працювати, не обмежуючись рамками певних країн або галузей промисловості.

Отримавши необхідні знання Ви будете працювати з найбільшими міжнародними корпораціями, швидкозростаючими компаніями і фондами прямих інвестицій у рамках масштабних проектів на світовому ринку, що дозволить Вам оперативно реагувати на потреби клієнтів в усьому світі, надаючи послуги з бухгалтерського обліку та аудиту незмінно високої якості.

Зазначимо, що в умовах прискорення темпів бізнесу та зростаючої глобалізації неминучим є збільшення кількості суперечок, розбіжностей та складнощів, з якими стикаються компанії. Економічні злочини являють собою реальну та досить суттєву загрозу для бізнесу. Завчасно прийняті необхідні заходи, спрямовані на профілактику злочинів або швидке реагування на протиправні дії, є критично важливими. Ось чому, аудит фінансової звітності відіграє сьогодні значну роль.

При веденні господарської діяльності, фінансова звітність будь-якої компанії піддається як ніколи ретельному та критичному аналізу. Інвестори глибоко стурбовані різними аспектами корпоративного управління та підготовки звітності та очікують більшого: більшої достовірності фактів, ретельнішого контролю, а також переконливих доказів наявності в компанії ефективних механізмів внутрішнього контролю. Тому, аудиторські комітети, внутрішні та зовнішні аудитори, аналітики та інші фахівці облікової сфери відіграють важливу роль у справі зміцнення довіри інвесторів шляхом виконання своїх відповідних обов'язків з урахуванням як юридичних зобов'язань, так і більш значних очікувань інвесторів. Ставши фахівцями відділу аудиторських послуг, ви будете мати доступ до актуальної інформації в сфері бухгалтерського обліку та аудиту, застосовувати на практиці міжнародну методику і використовувати передові технічні інструменти.

Ваша мета – використовуючи свої аналітичні навички і досвід, забезпечити впевненість керівників компаній, інвесторів і регулюючих органів у достовірності фінансової звітності та іншої інформації, що має найважливіше значення для бізнесу. 

Виконуючи ці завдання, ви будете розширювати досвід і підвищувати свою цінність як фахівців протягом усього періоду роботи в компанії. Все це забезпечує наша магістерська програма.

 

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури (5 курс) здійснюється на конкурсній основі.

Вступити на навчання можна на базі попередньо здобутої базової або повної вищої освіти за будь-якою спеціальністю. 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Міжнародний облік і аудит-консалтинг

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (за освітньою програмою «Міжнародний облік і аудит-консалтинг»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс) / 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання за магістерською програмою «Міжнародний облік і аудит-консалтинг» випускник зможе продемонструвати здатність:

 • здійснення облік міжнародних операцій, системного аналізу міжнародного середовища компаній, моніторингу основних конкурентів на ринку;
 • стратегічного консультування (моделювання ринкових ситуацій з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності, розробка міжнародних маркетингових стратегій компаній; розробка стратегій і програм у галузі соціальної відповідальності, розробка стратегії управління бізнесом; організація, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу);
 • здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу та сприяти незалежному підтвердженню звітів компаній відповідно до міжнародних стандартів;
 • допомоги клієнтам вирішувати питання, пов'язані з запобіганням посадових злочинів, забезпеченням дотримання законодавчих і нормативних вимог і застосуванням правильного підходу до вирішення спірних ситуацій, які можуть негативно вплинути на ефективність діяльності;
 • управління ризиками шахрайства (розробка програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок і ризиків виникнення значних страхових виплат);
 • допомоги компаніям у зниженні ризиків виникнення суперечок та максимізації вартості угод шляхом проведення судово-економічної експертизи контрактів.

Сфера працевлаштування:

Випускники підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської роботи у сфері державного управління, роботи в банківських установах, на підприємствах і в об'єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правових форм мають можливість:

 • Працюючи за фахом отримати сертифікат аудитора та свідоцтво судового експерта в економічній сфері та працювати на відповідних посадах аудитора, керівника аудиторської фірми, керівника служби внутрішнього аудиту та незалежного судового експерта.
 • Займатися науковою діяльністю та викладацькою діяльністю, здобувши освіту в аспірантурі та отримати науковий ступінь доктора філософії.
 • Займати посади фахівця з бухгалтерського обліку, фахівця-аналітика чи аудитора в:
  • організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю,
  • юридичних компаніях, які надають послуги українським і закордонним фірмам у сфері торговельної політики;
  • підрозділах державної митниці;
  • установах; консульствах, посольствах; дипломатичних і торговельних представництвах України за кордоном;
  • міжнародних засобах масової інформації та телекомунікаційних компаніях;
  • міжнародних фінансово-кредитних установах та у міжнародних відділах українських фінансово-кредитних установ.
  • міжнародних відділах страхових компаній та туристичних фірм.

   

  Під час навчання ви будете мати  можливості:

  Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

  Правила прийому

  ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

  вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

  на освітню програму

  «Міжнародний облік і аудит-консалтинг»

  Кафедри обліку і аудиту

  все о строительстве, ремонте и обустройстве