КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Про факультет
БАУЛА Ольга Петрівна

кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету ХБТ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0354

Телефон для довідок: +38044-256-21-82

e-mail:

Випускники факультету працюють на підприємствах фармацевтичної, легкої і хімічної промисловості, у державних контрольно-аналітичних лабораторіях, науково-дослідних і проектних інститутах, представництвах іноземних компаній, вищих навчальних закладах, центральних органах виконавчої влади, регуляторній та експертній сферах.

Кафедри
ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ
 • Бакалаврів за спеціальностями:

161 – Хімічні технології та інженерія

освітні програми:

  • «Технологія та експертиза шкіри і хутра»;
  • «Технічна електрохімія»;
  • «Хімічні технології волокон»;
  • «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів»

162 – Біотехнології та біоінженерія

226 – Фармація (освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»)

 • Спеціалістів і магістрів за спеціальностями:
  • Технічна електрохімія (магістри)
  • Хімічні технології переробки полімерних  композиційних матеріалів (спеціалісти і магістри)
  • Хімічні технології волокон (спеціалісти і магістри)
  • Технологія та експертиза шкіри і хутра (магістри)
  • Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва (магістри)
  • Технології фармацевтичних препаратів (спеціалісти і магістри) 

Терміни навчання: бакалавр — 4 роки; спеціаліст — 1 рік; магістр — 1,5 роки.

Історія факультету

До 30-х років XX століття підготовка інженерних кадрів в Україні здійснювалась недостатньо.

Враховуючи велику потребу в спеціалістах легкої промисловості, згідно наказу Вищої Ради народного господарства СРСР від 17 квітня 1930 року був заснований Київський інститут шкіряної промисловості у складі трьох факультетів:

 • хіміко-технологічного;
 • механіко-технологічного;
 • інженерно-економічного.

Інститут був покликаний здійснювати підготовку інженерів за такими спеціальностями:

 • машини і обладнання взуттєвих фабрик;
 • технологія виробництва взуття;
 • технологія виробництва шкіри та дубильних екстрактів;
 • економіка та організація виробництва шкіри та взуття.

Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і, нарешті, Київський національний університет технологій та дизайну, був хіміко-технологічний факультет. У 1930 році при хіміко-технологічному факультеті функціонували кафедри технології шкіри та хутра, хімії (зараз — електрохімічної енергетики та хімії). Першим деканом хіміко-технологічного факультету став фундатор інституту, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, професор, доктор технічних наук Михайло Павлович Котов. Він очолював факультет з 1930 по 1951 роки.

В період з 1951 по 1962 рік деканом факультету був Іван Трохимович Шкаранда, професор, заслужений працівник Вищої школи УРСР. З метою підготовки інженерних і наукових кадрів для хімічної промисловості у 1958 році на базі хіміко-технологічного факультету було створено першу в Україні кафедру технології хімічних волокон (зараз — кафедра технології полімерів і хімічних волокон).

З 1962 по 1963 роки факультет очолював Жила Григорій Варфоломеєвич, доцент, кандидат хімічних наук. З 1963 по 1974 роки деканом факультету був Чеченєв Микола Іванович, доцент, к.т.н. З 1974 по 1981 роки — доцент Єфремов Віктор Олександрович. З 1981 по 1982 роки — доцент Єгоров Борис Афанасійович. З 1982 по 1988 роки — доцент Цимбаленко Олексій Афанасійович.

З 1994 по 2004 роки вперше факультет очолювала доцент, к.х.н. Строкань Алла Павлівна. У цей період факультет значно розширився. Створені нові кафедри: опоряджувального виробництва, органічної і аналітичної хімії (зараз — промислової фармації), відкриті спеціальності — технічна електрохімія, хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва. З 2001 року на факультеті працює відділення Національної фармацевтичної академії України (м. Харків), за допомогою якого розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» для підприємств фармацевтичної промисловості України.

З 2004 по 2013 рік деканом факультету хімічних технологій був кандидат технічних наук, доцент Долгіх Вячеслав Олексійович. Під його керівництвом на  факультеті відкрито нові спеціальності та спеціалізації: хімічні технології волокон, електрохімічна енергетика та екобезпека, полімерні нанокомпозити та технології їх виготовлення, технологія косметичних засобів.

З 2013 по листопад 2014 року деканом факультету хімічних та біофармацевтичних технологій була професор, доктор технічних наук Андреєва Ольга Адіславівна. 

На теперішній час деканом факультету хімічних та біофармацевтичних технологій є доцент, кандидат хімічних наук Баула Ольга Петрівна. 

Деканат

БАУЛА Ольга Петрівна
к.х.н, доцент,
декан факультету ХБТ 

ТАРАСЕНКО Ганна Вікторівна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

КРЮКОВА Олена Анатоліївна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

МИХАЛЬСЬКА Ольга Сергіївна
старший диспетчер

Науково-педагогічні працівники

На факультеті працюють 59 викладачів, в тому числі 14 професорів, докторів наук; 39 доцентів, кандидатів наук. Підготовку фахівців ведуть професори, доктори наук Барсуков В.З., Данилкович А.Г., Горбачов А.А., Андреєва О.А., Плаван В.П., Касьян Е.Є., Ліщук В.І., Мокроусова О.Р., Страшний В.В., Савчук О.М., Савченко Б.М, професори, кандидати наук Шостак Т.С, Строкань А.П. та інші висококваліфіковані викладачі і науковці.

Наука

Науковці факультету працюють у напрямах створення нетрадиційних джерел сировини для виробництва хімічних волокон, полімерних композиційних матеріалів, розробки нових методик шкіряно-хутрового виробництва, нових автономних електрохімічних джерел струму, раціонального використання сировини і переробки відходів, фармацевтичної розробки лікарських засобів та біотехнології.

Факультет має широкі міжнародні зв'язки. Міжнародне науково-технічне співробітництво здійснюється через виконання проектів у межах комплексних двосторонніх угод про творчу науково-технічну співпрацю та участь у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, симпозіумах, міжнародних наукових програмах, встановленні прямих зв'язків із зарубіжними навчальними та науково-дослідними установами. Прямі контакти здійснюються з 55 іноземними партнерами, серед яких Санкт-Петербурзький університет технологій та дизайну, Московський хіміко-технологічний університет ім. Д. І. Менделєєв, а (Росія), Університет «ПЛАТОН» (Греція), Технічний університет Таджикистану, Могильовський технічний інститут (Білорусь), Технічний університет м. Ліберець (Чехія), Королівський технічний університет м. Стокгольм (Швеція), Пекінський технічний торгівельний університет (Китай), Політехніка Радомська (Польща), а також партнери із Франції, Словаччини, Бельгії, Греції, Румунії, Литви та інші. Зростає кількість грантів. Студенти факультету проходять навчання за кордоном.

Студенти

За більш ніж 80 років факультет випустив близько п'яти тисяч фахівців, з яких більше 500 спеціалістів для країн дальнього та близького зарубіжжя. Зараз на факультеті навчається близько 800, з них майже 50% на контрактній основі. В магістратурі проходять підготовку — 85 студентів.

Факультет веде підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру і аспірантуру. Діють спеціалізовані Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • електрохімія;
 • технологія текстильних матеріалів;
 • технологія полімерних композиційних матеріалів;
 • технологія хімічних волокон;
 • технологія шкіри та хутра.
Студентське самоврядування ФХБТ

Студентська організація самоврядування ФХБТ створена і існує на основі спільності інтересів і завдань, які традиційно стоять перед студентською молоддю: отримати глибокі знання і професійні навички, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, гармонійно розвинутою і соціально активною особистістю.

Студентське самоврядування, як самостійна студентська організація, почало свою роботу у 2007 році. Тоді ж було проведено вибори представників груп, курсів, факультетів та голови студентського самоврядування університету. Колектив активістів студентського самоврядування факультету ХБТ нараховує 8 членів. Мета студентського самоврядування – разом з кураторами-викладачами в рамках спільного плану співпраці допомогти студентами першого курсу адаптуватися до навчального процесу, до життя в університеті взагалі, навчити користуватися бібліотечним фондом університету, а також зробити життя першокурсників більш легким, цікавим, активним, насиченим. Студенти-куратори допомагатимуть першокурсникам у навчанні, залучатимуть їх до різних корисних заходів, програм, тренінгів, які дають можливість їм проявити себе, свої здібності, стати більш активними та ініціативними. Члени самоврядування ФХБТ приймають активну участь у випуску газети ТЕХНО-ДИЗАЙН та займаються благодійницькою діяльністю. За останні роки студенти ФХБТ відвідали дитячі будинки у селі Тимки та Стара Басань Чернігівської області, м. Березані Київської області, у місті Черкасах. Творча група благодійної акції «За покликом серця» виїждала до Великої Димерки та у двох пансіонатах показала новорічну виставу для діточок-біженців зі Сходу України. На День Святого Миколая була показана Новорічна вистава для дітей, які проходять лікування у клініці ім. Павлова. 

Студенти факультету із задоволенням приймають участь у роботі самодіяльних гуртків університету, організовують щорічні вечори факультету, приймають участь у різноманітних конкурсах студентської творчості.

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

На військовій кафедрі студенти мають можливість здобути військову спеціальність.

До послуг студентів факультету бібліотека університету - одна з найбільших серед київських ВНЗ. В ній нараховується більше мільйона екземплярів науково-технічної та художньої літератури. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою, створеною кафедрою інформаційних технологій проектування.

Випускники факультету працюють на підприємствах легкої і хімічної промисловості, побутового обслуговування, галузевих науково-дослідних і проектних інститутах, підприємствах торгівлі, вищих навчальних закладах та державних установах.

Хочете отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших навчальних закладів столиці – Вам до нас!

все о строительстве, ремонте и обустройстве