КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань «Електрична інженерія»

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація «Електротехніка та електротехнології»

  

Шановні абітурієнти!

Сьогодні не можливо уявити життя людини без електричної енергії. З електрикою людина стикається скрізь: на роботі, в дорозі, вдома, на відпочинку, а отже завжди буде наявна необхідність у спеціалістах, які забезпечуватимуть вироблення, передачу та облік електричної енергії.

 

Дуже часто на підприємствах, у сільському та житлово-комунальному господарстві України енергетичні втрати є величезними. Одночасно з цим в зв’язку з підвищенням вартості енергоносіїв проблема енергозбереження є однією з найгостріших. Для оптимізації енергоспоживання на підприємствах здійснюється ряд управлінських, інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів. Розробкою стратегії цієї діяльності займаються спеціалісти з енергоменеджменту.

Інженер-енергоменеджер - це високопрофесійний фахівець, який володіє сучасними інженерними знаннями, методами аналізу та ефективного управління процесами виробництва, передачі і перетворення енергії, що має навички здійснення енергетичного аудиту, здатний виявляти і ліквідувати причини втрат енергії, забезпечувати підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва, управляти проектами енерговикористання .

Вступ на перший курс.

Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електротехніка та електротехнології» приймаються абітурієнти, які мають повну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів затверджених правилами прийому до КНУТД в 2016 р.

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну в 2016 р.»

 

Вміння та знання.

Після закінчення університету спеціаліст з енергоменеджменту буде здатен:

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Спеціаліст з енергетичного менеджменту може займати інженерні та управлінські посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в області енергетики, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських і наукових організацій; підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об'єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агентств та інших структур, профіль яких або окремі напрямки діяльності яких відповідають отриманої спеціалізації.

Серед типових посад фахівця з енергетичного менеджменту слід виділити такі:

Крім зазначеного, випускник може займатися комерційною, маркетинговою, обліково-контрольною, науково-дослідною діяльністю. Фахівці в області енергетичного менеджменту можуть здійснювати викладацьку діяльність у ВНЗ різного ступеня акредитації, а також здатні до управлінської роботи в місцевих органах державної влади.

 

Військова підготовка.

Паралельно з базовою освітою є можливість пройти військову підготовку з вивільненням окремого дня тижня у розкладі базових занять та  отримати військове звання офіцера запасу речової та продовольчої служб.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Форма навчання – денна (за  державним замовленням або за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Прийом документів здійснюється на підставі діючих правил прийому до КНУТД.

Проводить підготовку фахівців за напрямом профілююча кафедра електроніки та електротехніки КНУТД, що на факультеті мехатроніки та комп'ютерних технологій (МКТ).

 

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. №1-0114, 1-0116, 1-0118, 1-0121, 1-0122, 1-0124, 1-0126, 1-0128а, б, 1-0131.

Телефон для довідок: +38044-256-29-65

Е-mail: kee@knutd.edu.ua

Сайт кафедри електроніки та електротехніки