КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри електрохімічної енергетики та хімії:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0301 – 1-0316, 1-0221, 1-0230

Тел.: +380442562102, +380442562981, +380442562169

e-mail:  

Сторінка кафедри електрохімічної енергетики та хімії

 

Загальна інформація

Шановні студенти! Щиро вітаємо Вас із закінченням бакалаврату та отриманням диплому бакалавра!

Ви маєте чудову можливість продовжувати навчання на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною  формами навчання.

Термін навчання студентів на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складає 1,4 роки.

В магістратуру рекомендуються студенти, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності.

Вступні випробування :

Зарахування на навчання за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика») відбувається за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, вступного випробування з фаху та включає середній бал диплому про базову вищу освіту.

Вступ на навчання для отримання  освітнього ступеня «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Під час навчання відбувається ознайомлення магістрантів, як майбутніх фахівців-науковців, з найновітнішими світовими та вітчизняними розробками у галузі технічної електрохімії, електрохімічної енергетики та екобезпеки.

Основним завданням навчання магістрантів є узагальнення наукових надбань у науковій літературі, новітніх  винаходів і тенденцій розвитку галузі у всьому світі;  прищеплення майбутньому фахівцеві уміння творчо застосовувати знання для розв'язання сучасних технологічних завдань, конкретних виробничих ситуацій.

Майбутній фахівець-науковець повинен вміти реалізувати у вигляді технічних рішень поставлені на підприємстві технологічні завдання, спираючись на сучасні наукові досягнення теорії та практики. В наукових установах від магістра-електрохіміка вимагається проведення фундаментальних та прикладних електрохімічних досліджень в галузі малої та автономної енергетики (удосконалення літієвих, метал-іонних, метал-повітряних та інших батарей, паливних елементів, суперконденсаторів, електрохімічних реакторів), розробка більш ефективних та раціональних технологій електрохімічних виробництв та способів захисту металевих конструкцій від корозії, очистки води та стоків.

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії щорічно виконує декілька міжнародних грантів у галузі електрохімічної енергетики. Це сприяє не тільки тісному співробітництву з провідними науковими організаціями світу та інститутами НАНУ, але й дало змогу обладнати лабораторії кафедри найсучаснішим устаткуванням, необхідним для незалежного виконання наукових робіт і проведення лабораторних занять зі студентами на високому рівні. Кафедра сприяє стажуванню за кордоном магістрів-електрохіміків, аспірантів та викладачів, які цього бажають, тому що спеціалісти, що навчалися або працювали на кафедрі, користуються  у закордонних електрохімічних фірмах та установах заслуженим авторитетом.  

Зав. кафедри електрохімічної енергетики та хімії проф. Барсуков В.З. і доц., доктор хім. наук. Хоменко В.Г.
члени команди виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" по створенню ефективних джерел струму для електромобіля

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, які дозволяють здійснювати професійну діяльність майбутніх магістрів-електрохіміків у таких напрямах:

В наших магістрах-електрохіміках зацікавлені:

Ми готуємо універсальних хіміків, це випливає з переліку первинних посад, які може займати магістр-електрохімік згідно з наказом МОНУ:

По завершенні навчання видається диплом Державного зразка про повну вищу освіту зі ступенем магістра за спеціальністю  161 Хімічні технології та інженерія (за освітньою програмою  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Крім того, наші студенти можуть одержати другу освіту в провідних університетах Європи. Так, студенти Кузьмик В. та Тимків О. (група спТЕ-09) одержали другу вищу освіту в Люблінській політехніці на факультеті електротехніки та інформатики.

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі,  випускникам якої після захисту дисертації присвоюється науковий ступінь доктора філософії.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Улітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі у мальовничій місцевості Київщини.

 

Студенти-електрохіміки в наукових лабораторіях на кафедрі