КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ»

Освітній ступінь «магістр»

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0238, 1-0244, 1-0258, 1-0235.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail  

Навчання проводиться за денною  формою.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Магістр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія встановленого державного зразка.

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ» яка реалізується на кафедрі прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон факультету хімічних і біофармацевтичних технологій, спрямована на підготовку фахівців, які здатні використовувати знання, уміння й практичні навички в галузі хімічних технологій та інженерії, зокрема щодо переробки  полімерних і композиційних матеріалів, у виробництві лікарських засобів і медичних виробів; оволодів фаховими знаннями щодо проєктування і реалізації хіміко-технологічних процесів, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, оцінки і контролю якості готової продукції.

 

Актуальність підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ» обумовлена потребою у фахівцях, які мають відповідні знання та навички не тільки у галузі промислової фармації, але й обізнані з основами хімічних технологій полімерних і композиційних матеріалів, знають їх основну номенклатуру і властивості, володіють методиками контролю і оцінки якості сировини, напівпродуктів і готової продукції.

У фармацевтичній практиці полімерні і композиційні матеріали знаходять широке застосування як таропакувальні засоби для медикаментів; допоміжні речовини для створення різноманітних лікарських форм; полімери спрямованої біологічної дії (наприклад, пролонгатори). Різноманітність полімерних матеріалів, їх складна хімічна будова, необхідність точних даних про поводження пластмас у контакті з упакованою продукцією — усе це потребує ретельних досліджень при доборі пакувального матеріалу для фармацевтичних препаратів. Усе більш важливе значення набувають синтетичні полімери у створенні нових лікарських форм і уже відомих терапевтичних засобів як замінники воску, жирів і масел. Синтетичні полімери посідають значне місце серед допоміжних речовин. Полімери також застосовуються як фармакологічні (терапевтичні) препарати у вигляді ліків або компонентів лікарських композицій і форм (хірургічні нитки, протигрижеві сітки, замінники елементів кісткової тканини, суглобів, сухожилій, стоматологічні матеріали).

Мета освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі хімічної технології лікарських речовин і медичних виробів.

Випускник має володіти знаннями в галузі хімічних технологій лікарських засобів і медичних виробів, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, включаючи технології виробництва (виготовлення) активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів, зокрема з використанням полімерних і композиційних матеріалів, технології фармацевтичних препаратів, розробку нових та удосконалення існуючих технологій, проведення контролю якості сировини, напівпродуктів та готових виробів, а також може організувати, поліпшити дизайн і управління технологічними процесами виробництва лікарських речовин і медичних виробів.

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних  компетентностей для вирішення завдань в галузі хімічних технологій лікарських засобів і медичних виробів, на активному залученню студентів до науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень в сфері отримання лікарських речовин і активних фармацевтичних інгредієнтів; до проєктування хіміко-фармацевтичних виробництв. Важливим є розвиток професійного самовдосконалення, творчого мислення у пошуку нових лікарських засобів і медичних виробів та технологій їх одержання, зокрема з використанням полімерних та композиційних матеріалів.

Після успішного завершення навчання випускники мають можливість продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Доктор філософії».

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

На базі кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон функціонує  Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

Студенти мають можливості брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проектів наукового характеру.

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, яка надає можливість захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі хімічних технологій та інженерії.

Програма передбачає поглиблену теоретичну, спеціальну практичну та науково-дослідну підготовку в галузі хімічної технології та інженерії, відкриває перспективи стажування та працевлаштування на сучасних підприємствах в галузях хімічної, фармацевтичної, харчової та переробної промисловості; утилізації та повторного використання відходів. Випускник є придатним для працевлаштування в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах.

Інформація про наявність  гуртожитків

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ»

кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!