КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА

Юлія Андріївна БІРЮКОВА

директорка міжнародного інституту академічної мобільності та співробітництва, кандидат економічних наук

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кімната 4-0315

Контактний телефон: +38044-280-22-48

e-mail:      

Положення про міжнародний інститут академічної мобільності та співробітництва

 

Місія - популяризація освітніх послуг КНУТД для іноземних здобувачів вищої освіти, абітурієнтів і партнерів на міжнародному ринку праці та освітніх послуг.

Мета - розвиток міжнародного співробітництва між КНУТД та закладами вищої освіти КНР, удосконалення якості підготовки іноземних здобувачів вищої освіти з Китайської Народної Республіки.

 

Основними завданнями МІАМС є:

- сприяння організації та проведенню вступної кампанії КНУТД для набору здобувачів вищої освіти за програмами академічної мобільності на території КНР;

- організація, координація, планування і контроль освітньої діяльності, щодо забезпечення здобуття вищої освіти за програмами академічної мобільності здобувачами вищої освіти КНР за договорами про співпрацю між КНУТД та закладами освіти КНР;

- контроль за здійсненням структурними підрозділами університету виконання підписаних Університетом договорів з міжнародної мобільності, навчання, обміну із  закладами вищої освіти та організаціями КНР;

- пошук міжнародних партнерів та організацій у сфері освіти і науки та підготовка до укладання міжнародних договорів із ними.