КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Кваліфікація

магістр з хімічних технологій та інженерії

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

 

Гарант освітньої програми:

Будаш Юрій Олександрович, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

 

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Савченко Богдан Михайлович, д.т.н., доцент,

професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Іщенко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Березненко Наталія Михайлівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Чепок Аліна Сергіївна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу з фаху здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

 

Завідувач випускової кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон 

Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор