КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (підприємництво та сервісна діяльність) Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Гарант освітньої програми:
Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор, кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)
  Члени проектної групи:

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Моргулець Оксана Борисівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сохацька Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Пашко Оксана Валеріївна, студент факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну

Перелік факультативних програм для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, д.е.н., доцент