КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародні зв’язки

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

 

Українсько-польський навчальний центр Київського національного університету технологій та дизайну було створено 15 жовтня 2014 року для реалізації такої мети:

 • встановлення та розвитку плідних академічних зв’язків університету з науково-освітніми та культурними закладами Республіки Польщі;
 • cприяння інтеграції класичних університетів, інших навчальних і наукових інституцій України та Польщі у структури Європейського освітнього простору;
 • ініціювання та всебічної підтримки спільних проектів у галузі розвитку освіти та академічних обмінів;
 • здійснення поглибленої мовної підготовки студентів, викладачів та інших представників академічних кіл для подальшої реалізації спільних проєктів із польськими партнерами;
 • сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проєктів у різних галузях науки і техніки, суспільного, економічного та культурного розвитку;
 • надання студентам можливості отримання вищої освіти у Польщі за Програмою «Подвійний диплом».
 • допомога у працевлаштуванні на території Польщі. 

 

За період існування УПНЦ КНУТД має укладені угоди про співпрацю з престижними та відомими польськими університетами, які надали делеговані повноваження представляти їхні інтереси та проводити попередній набір вступників  за співбесідою в Україні. 

 

Програма «Подвійний диплом» – це здобуття вищої освіти за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох навчальних закладах різних країн за рівнями «Бакалавр» та «Магістр».

Основна перевага програми – отримання студентом КНУТД статусу студента країни Євросоюзу; отримання диплома країни Євросоюзу на вигідних умовах та в максимально короткі терміни.

 

Додаткові переваги:

 • істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю;
 • знання польської мови, на момент проходження співбесіди, не вимагається;
 • вступ без іспитів та ЗНО;
 • індивідуальний підхід до кожного вступника;
 • досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародно визнаного диплома;
 • можливість отримання стипендій та грантів Євросоюзу для продовження навчання в інших країнах (Німеччина, Велика Британія, Голландія тощо) або для проведення наукових досліджень;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • можливість подорожувати країнами ЄС, маючи на це фінансові пільги на рівні зі студентами ЄС; 
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС;
 • стажування на підприємствах ЄС з перспективою працевлаштування; 
 • після отримання диплома випускники матимуть пріоритет у працевлаштуванні в міжнародних компаніях та на вітчизняних підприємствах.

Партнерами Київського національного університету технологій та дизайну в програмах подвійних дипломів  є такі університети: Вища Школа Менеджменту в Варшаві (WSM), Вища Школа Бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча та Вища Школа Агробізнесу в Ломжі.

Вища Школа Менеджменту в Варшаві (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  WSM) заснована у 1995 році. Це один із найсучасніших навчальних закладів у Польщі, розташований в унікальній атмосфері мальовничого району Варшави «Стара Прага». Нині в ньому навчається понад 6000 студентів. ВШМ пропонує своїм потенційним студентам винятково сприятливі умови для навчання в добре обладнаному архітектурно-академічному комплексі з численними лекційними, комп’ютерними аудиторіями, лабораторіями. (www.wsm.warszawa.pl)

Пропозиція УПНЦ – навчання за програмою «Подвійний диплом» та одночасне отримання диплома магістра за спеціальностями Вищої школи менеджменту у Варшаві: «Управління в банках і фінанси» (WSM), «Управління підприємством в об’єднаній Європі» (WSM). 

Програма передбачає участь студентів КНУТД  за всіма спеціальностями.

Реалізація Програми передбачає  викладання певних дисциплін іноземною мовою, зокрема дисциплін «Соціальне забезпечення бізнесу» – польською мовою та «Стратегічне управління» – англійською мовою.

 

Умови реалізації Програми:

 • Навчання у Вищій школі менеджменту у Варшаві здійснюється тільки на контрактній основі.
 • Вартість навчання у ВШМ становить 1000 Є.
 • Оплата за навчання здійснюється в повному обсязі при зарахуванні у ВШМ.
 • Фінансові витрати з переїзду, оформлення візи і страховки, проживання, харчування та особисті витрати студент сплачує самостійно.
 • ВШМ сприяє отриманню візи студентами на 2 роки навчання за Програмою.

 

Університет Бізнесу (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) приватний навчальний заклад, який розпочав свою діяльність у 1995 році. Наразі тут здобуває освіту 8 тисяч студентів. Навчальний процес здійснюється за 13 освітніми напрямами за 70 спеціальностями. Університет – один із найкращих університетів у Польщі – 1-ше місце в Польщі в 2015 році в рейтингу, проведеному журналом «Перспективи».

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій є лідером у міжнародних рейтингах університетів Multirank, побудованих на замовлення Європейської комісії. Університет займає 1-ше місце з-поміж польських бізнес-шкіл і 7-ме серед 302 бізнес-шкіл, що здійснюють освітню діяльність у Європейському Союзі.

Гордістю Університету в Домброві Гурнічій є колектив високопрофесійних співробітників. У рамках науково-дослідницьких робіт з університетом пов’язано більш ніж 300 викладачів академії, які є авторами та рецензентами відомих науково-дослідних робіт та освітньо-кваліфікаційних програм. Вузів – немає. Хто з ким співпрацює? Якої академії?

Університет в Домброві Гурнічій є членом Польської Господарської Палати Сучасних Технологій, завданням якої є створення сприятливого середовища для сектора сучасних технологій, а також популяризація академічного підприємництва. ЗВО став також партнером Тренінгової Палати, метою якої є професіоналізація і розвиток тренінгу відповідно до міжнародних  стандартів етики та підприємництва.

Університет є сертифікованим партнером освітньої фірми «Microsoft», Авторизованого Навчального Центра Cisco, а також партнером TUV NORD і IFS Poland.

Університет в Домброві Гурнічій докладає багато зусиль, щоб забезпечити студентів сучасними знаннями інтердисциплінарного характеру. ЗВО координує програму міжнародного обміну «Erasmus+» і програму стажувань «Norway Grants». Офіційний сайт: www.wsb.edu.pl

Пропозиція УПНЦ – навчання за програмою «Подвійний диплом» та одночасне отримання диплома бакалавра/магістра Київського національного університету технологій та дизайну та диплома бакалавра/магістра Вищої школи бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча.

 

Умови реалізації Програми:

 • Навчання у Вищій школі бізнесу (WSB) здійснюється тільки на контрактній основі.Вартість навчання у ВШБ складає 1000 Є.
 • Оплата за навчання здійснюється в повному обсязі при зарахуванні у ВШБ.
 • Фінансові витрати по переїзду, оформленню візи і страховки, проживання, харчування та особистих витрат студент сплачує самостійно.
 • ВШБ сприяє отриманню студентської візи на 3 роки навчання за Програмою.

 


       

Вища школа агробізнесу в Ломжі (WSA) була заснована в 1996 році під чуйним керівництвом міністра освіти і науки Польщі. Вона функціонує згідно з Болонською системою, яка діє в країнах Європейського Союзу – це означає, що кожен з випускників отримає диплом визнаний усіма європейськими країнами.

(http://www.wsa.edu.pl/)

Місією WSA є професійне навчання висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог економіки, що розвивається, країни, регіону і Євросоюзу, а також створення максимально сприятливих і комфортних умов для засвоєння матеріалу. У здійсненні цієї місії ЗВО допомагають викладачі з багаторічним досвідом роботи, які крім знань, що відповідають міжнародним стандартам, розвивають у студентів здатність чуйного ставлення до соціальних проблем сучасної ринкової економіки.

Перевагою вишу є надання студентам оплачуваної практики як у Польщі, так і в інших країнах Євросоюзу, причому з гарантованим місцем проживання та харчуванням, завдяки чому випускників вирізняють висока конкурентна спроможність і привабливість для вимогливих роботодавців. До того ж WSA вважає своїм обов'язком крім працевлаштування допомогти випускникам відкрити за бажанніям власний бізнес, з цією метою максимально повно забезпечує всіма необхідними сертифікатами та ліцензіями.

Пропозиція УПНЦ – навчання за програмою «Подвійний диплом». Програма передбачає участь студентів КНУТД за всіма спеціальностями. Навчання за Програмою українською та англійською мовами у КНУТД, здійснюється за акредитованими спеціальностями в межах ліцензійного обсягу.

 

Подібний досвід навчання та обміну суттєво розширює світогляд сучасної молоді, формує її мобільність та конкурентоспроможність, професійність на сучасному ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

   

 

Координатор центру:

к.е.н., доц. Саюн Алла Олександрівна

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-113

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44; +38 050-344-55-66

email: sayun.ao @knutd.edu.ua