КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Міжнародні зв’язки

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

 

Українсько-польський навчальний центр Київського національного університету технологій та дизайну було створено 15 жовтня 2014 року для реалізації такої мети:

 

 • встановлення та розвитку плідних академічних зв’язків університету з науково-освітніми та культурними закладами Республіки Польщі;
 • cприяння інтеграції класичних університетів, інших навчальних і наукових інституцій України та Польщі у структури Європейського освітнього простору;
 • ініціювання та всебічної підтримки спільних проектів у галузі розвитку освіти та академічних обмінів;
 • здійснення поглибленої мовної підготовки студентів, викладачів та інших представників академічних кіл для подальшої реалізації спільних проєктів із польськими партнерами;
 • сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проєктів у різних галузях науки і техніки, суспільного, економічного та культурного розвитку;
 • надання студентам можливості отримання вищої освіти у Польщі за Програмою «Подвійний диплом».

 

За період існування УПНЦ КНУТД має укладені угоди про співпрацю з престижними та відомими польськими університетами, які надали делеговані повноваження представляти їхні інтереси та проводити попередній набір вступників  за співбесідою в Україні. 

  

Програма «Подвійний диплом» – це здобуття вищої освіти за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох навчальних закладах різних країн за рівнями «Бакалавр» та «Магістр».

Основна перевага програми – отримання студентом КНУТД статусу студента країни Євросоюзу; отримання диплома країни Євросоюзу на вигідних умовах та в максимально короткі терміни.

 

Додаткові переваги:

 • істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю;
 • знання польської мови, на момент проходження співбесіди, не вимагається;
 • вступ без іспитів та ЗНО;
 • індивідуальний підхід до кожного вступника;
 • досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти;
 • отримання якісної фахової освіти та міжнародно визнаного диплома;
 • можливість отримання стипендій та грантів Євросоюзу для продовження навчання в інших країнах (Німеччина, Велика Британія, Голландія тощо) або для проведення наукових досліджень;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • можливість подорожувати країнами ЄС, маючи на це фінансові пільги на рівні зі студентами ЄС; 
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС;
 • стажування на підприємствах ЄС з перспективою працевлаштування; 
 • після отримання диплома випускники матимуть пріоритет у працевлаштуванні в міжнародних компаніях та на вітчизняних підприємствах.

Партнерами Київського національного університету технологій та дизайну в програмах освітньої та наукової діяльності є такі університети: Вища Школа Бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча, Вища Школа Агробізнесу в Ломжі, , Кельцький технологічний університет, Академія образотворчих мистецтв Яна Матейки в Кракові, Академія образотворчих мистецтв у Вроцлаві, Європейський соціально-технічний університет у Радомі, Люблінська Політехніка, Гірничо-Металургійна Академія у Кракові, Академія мистецтва та дизайну в Лодзі.

 

  

Університет Бізнесу (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) приватний навчальний заклад, який розпочав свою діяльність у 1995 році. Наразі тут здобуває освіту 8 тисяч студентів. Навчальний процес здійснюється за 13 освітніми напрямами за 70 спеціальностями. Університет – один із найкращих університетів у Польщі – 1-ше місце в Польщі в 2015 році в рейтингу, проведеному журналом «Перспективи».

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій є лідером у міжнародних рейтингах університетів Multirank, побудованих на замовлення Європейської комісії. Університет займає 1-ше місце з-поміж польських бізнес-шкіл і 7-ме серед 302 бізнес-шкіл, що здійснюють освітню діяльність у Європейському Союзі.

Гордістю Університету в Домброві Гурнічій є колектив високопрофесійних співробітників. У рамках науково-дослідницьких робіт з університетом пов’язано більш ніж 300 викладачів академії, які є авторами та рецензентами відомих науково-дослідних робіт та освітньо-кваліфікаційних програм. Вузів – немає. Хто з ким співпрацює? Якої академії?

Університет в Домброві Гурнічій є членом Польської Господарської Палати Сучасних Технологій, завданням якої є створення сприятливого середовища для сектора сучасних технологій, а також популяризація академічного підприємництва. ЗВО став також партнером Тренінгової Палати, метою якої є професіоналізація і розвиток тренінгу відповідно до міжнародних  стандартів етики та підприємництва.

Університет є сертифікованим партнером освітньої фірми «Microsoft», Авторизованого Навчального Центра Cisco, а також партнером TUV NORD і IFS Poland.

Університет в Домброві Гурнічій докладає багато зусиль, щоб забезпечити студентів сучасними знаннями інтердисциплінарного характеру. ЗВО координує програму міжнародного обміну «Erasmus+» і програму стажувань «Norway Grants». Офіційний сайт: www.wsb.edu.pl

Пропозиція УПНЦ – навчання за програмою «Подвійний диплом» та одночасне отримання диплома бакалавра/магістра Київського національного університету технологій та дизайну та диплома бакалавра/магістра Вищої школи бізнесу (WSB) в місті Домброва Гурніча.

Умови реалізації Програми:

 • Навчання у Вищій школі бізнесу (WSB) здійснюється тільки на контрактній основі.Вартість навчання у ВШБ складає 1000 Є.
 • Оплата за навчання здійснюється в повному обсязі при зарахуванні у ВШБ.
 • Фінансові витрати щодо переїзду, страхування, проживання, харчування та особисті витрати студент сплачує самостійно.

 


       

Вища школа агробізнесу в Ломжі (WSA) була заснована в 1996 році під чуйним керівництвом міністра освіти і науки Польщі. Вона функціонує згідно з Болонською системою, яка діє в країнах Європейського Союзу – це означає, що кожен з випускників отримає диплом визнаний усіма європейськими країнами.

(http://www.wsa.edu.pl/)

Місією WSA є професійне навчання висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог економіки, що розвивається, країни, регіону і Євросоюзу, а також створення максимально сприятливих і комфортних умов для засвоєння матеріалу. У здійсненні цієї місії ЗВО допомагають викладачі з багаторічним досвідом роботи, які крім знань, що відповідають міжнародним стандартам, розвивають у студентів здатність чуйного ставлення до соціальних проблем сучасної ринкової економіки.

Перевагою вишу є надання студентам оплачуваної практики як у Польщі, так і в інших країнах Євросоюзу, причому з гарантованим місцем проживання та харчуванням, завдяки чому випускників вирізняють висока конкурентна спроможність і привабливість для вимогливих роботодавців. До того ж WSA вважає своїм обов'язком крім працевлаштування допомогти випускникам відкрити за бажанніям власний бізнес, з цією метою максимально повно забезпечує всіма необхідними сертифікатами та ліцензіями.

Пропозиція УПНЦ – навчання за програмою «Подвійний диплом». Програма передбачає участь студентів КНУТД за всіма спеціальностями. Навчання за Програмою українською та англійською мовами у КНУТД, здійснюється за акредитованими спеціальностями в межах ліцензійного обсягу.

 

Кельцький технологічний університет пропонує курси та програми, що ведуть до офіційно визнаних ступенів вищої освіти, таких як бакалавр, магістр  з кількох напрямків навчання. Провідні навчальні програми відповідають стандартам FEANI – федерації професійних інженерів. Сайт: https://tu.kielce.pl/

З самого початку KUT пропонує курси як з традиційних, так і з нових технічних навчальних дисциплін. Головне завдання в університеті – забезпечити  студентам найкращі перспективи працевлаштування та заохотити їх навчатися протягом усього життя.

Міжнародна співпраця КУТ базується на двосторонніх угодах з більш ніж 100 іноземними вищими навчальними закладами з 40 країн. Співпраця здійснюється на дослідницькому рівні (численні спільні наукові публікації та дослідницька діяльність з ключовими міжнародними вченими) та на рівні академічного обміну (можливість навчатися та викладати за кордоном, а також прийом іноземних викладачів та студентів у KUT, бенефіціар програм ERASMUS+, CEEPUS , програми подвійних дипломів).

 

Академія образотворчих мистецтв Яна Матейки в Кракові (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) - державний університет у Кракові, який було створено у 1818 році. Сайт: https://www.asp.krakow.pl/

Навчання в академії має такі спеціалізації:

 • дизайну інтер'єру;
 • промисловий дизайн;
 • графіка;
 • реставрація творів мистецтва;
 • живопис;
 • різьба.

Академія образотворчих мистецтв Яна Матейки в Кракові все ще розвивається з точки зору структури, персоналу, напрямків та методів навчання. В даний час навчання в Академії відбувається на семи факультетах: факультеті живопису, факультеті скульптури, факультеті графіки, факультеті дизайну інтер'єру, факультеті консервації та реставрації творів мистецтва, факультеті промислових форм та Інтермедіальний факультет.

 

Академія образотворчих мистецтв у Вроцлаві — польський вищий навчальний заклад. Заснована 1946 року, як вища державна школа образотворчих мистецтв, з 1996 року — академія. З 2008 року носить ім'я польського художника, першого очільника закладу — Євгеніуша Гепперта. https://www.asp.wroc.pl/en

Навчання в Академії мистецтва та дизайну у Вроцлаві доступне польською та англійськими мовами.  Також пропонуються навчальні програми англійською мовою: MFA в образотворчому мистецтві, та міждисциплінарна гравюра.

 

Європейський соціально-технічний університет у Радомі (колишній Університет соціальних та технічних наук у Радомі). Збільшення потреби в освічених кадрах, зокрема, у сфері охорони здоров'я, адміністрування, менеджменту, педагогіки, спеціальної освіти, внутрішньої безпеки, будівництва, права та психології, а також інших сферах зумовило подання відповідних заяв міністру. науки та вищої освіти про запуск подальших, важливих, але насамперед необхідних для ринку праці напрямів навчання. https://www.eust.pl/

Європейський соціально-технічний університет у Радомі зі стратегічною метою забезпечення якості освіти на найвищому рівні, водночас беручи до уваги положення Болонської декларації, керівні принципи, викладені у Законі про вищу освіту та науку. Європейська та польська рамки кваліфікацій створили Внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Пропозиції УПНЦ: адміністрування, менеджмент, право.

 

Люблінська Політехніка — один із п'яти державних навчальних закладів Любліна, однак єдиний вищий навчальний заклад технічного профілю. Сайт: http://www.pollub.pl/.

Люблінська Політехніка пропонує освітні програми на першому вченому ступені — бакалавр, на рівні інженера, магістра, доктора. Більшість освітніх напрямів Університету, на яких здійснюється навчання, отримали позитивну оцінку якості освіти Державної акредитаційної комісії.

Основні напрямки наукових досліджень, які зараз проводяться у навчальному закладі, пов'язані з розвитком конструкцій та технологій, охороною навколишнього середовища, а також економією матеріалів та енергії.

Люблінська Політехніка виконує експертизи та проводить консультаційну діяльність. Результатом досліджень у цих галузях є численні наукові публікації, а також патенти та захисні права. На даний момент Політехніка складається з 6 факультетів, 18 напрямків та понад 50 спеціальностей.

 

Гірничо-Металургійна Академія у Кракові (AGH) є одним із найсильніших технічних Університетів Польщі. Академія проводить наукові дослідження на високому світовому рівні у різних наукових галузях та дисциплінах. Сайт: https://kandydaci.agh.edu.pl

Болонська Система освіти має велику гнучкість та дає можливість для індивідуалізації програми навчання. Студент має можливість одночасно вивчати предмети різних дисциплін та спеціальностей, а також змінити освітній напрям після закінчення першого рівня освіти,.

Крім традиційних факультетів, що тісно пов'язані з гірничою промисловістю, Академія пропонує відділення: інформатики, телекомунікації, автоматики, роботроніки, нових матеріалів, технічної фізики, прикладної математики, біомедичної інженерії, управління та соціології.

AGH пропонує також програми англійською мовою та понад 80 різних післядипломних програм.

 • Програми Академії пропонує навчання на 16 факультетах, понад 60 спеціальностей,
 • Навчання на Бакалавраті і магістратурі англійською та польською мовами.

 

Академія мистецтва та дизайну в Лодзі WSSiP – це елітний університет, який навчає на основі теорії та творчого експерименту під індивідуальним керівництвом викладацьких груп, до складу яких входять професори кращих університетів Польщі та визнані практики. Школа пропонує студентам виробничі студії та лекційні зали, оснащені найсучаснішим спеціалізованим обладнанням, кінозал, бібліотеку та виставкову галерею. Сайт: http://www.wssip.edu.pl

WSSiP у Лодзі був першим недержавним університетом у Польщі, який отримав дозвіл на вивчення архітектури, архітектури інтер'єру, дизайну та кіно, телевізійного зображення та фотографії.

Це один із трьох університетів у Польщі та єдиний серед недержавних університетів, який видає диплом про закінчення зі ступенем магістра у галузі кіно, телевізійного виробництва зображень та фотографії, а також керує Вищою школою акторської майстерності на факультеті кіно. та Фотографія.

Академія мистецтва та дизайну в Лодзі WSSiP єдиний університет у Польщі з найширшим спектром спеціальностей у галузі дизайну.

Висококваліфікований науковий та викладацький склад реалізує насичену програму навчання у добре обладнаних студіях, майстернях, кіно- та фотоательє, готуючись до майбутньої роботи, як у галузі дизайну та творчості, так і в галузі досліджень та розробок.

Подібний досвід навчання та обміну суттєво розширює світогляд сучасної молоді, формує її мобільність та конкурентоспроможність, професійність на сучасному ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

 

   

 

Координатор центру:

д.е.н., доц. Шкода Мар’яна Сергіївна

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-113

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44; +38 050-344-55-66

email: [email protected]