КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ
У 2017-2018 навчальному році в Київському національному університеті технологій та дизайну розпочато акредитацію освітніх програм

На виконання Закону України «Про вищу освіту» у 2017-2018 навчальному році в Київському національному університеті технологій та дизайну розпочато акредитацію освітніх програм. Для забезпечення можливості випускників отримати документи про вищу освіту державного зразка продовжується також акредитація напрямів підготовки.

10 липня 2018 року о 14.00 відбулося засідання Акредитаційної комісії України. Під час засідання була організована онлайн-відеотрансляція з дистанційною формою Skype-зв’язку в залі засідань ректорату.

Взяли участь: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники університету.

На засіданні Акредитаційної комісії України було розглянуто 25 акредитаційних справ, поданих КНУТД, з них:

20 освітньо-професійних програм, з них:

11 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

1) Проектування взуття та галантерейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

2) Експертиза текстильних матеріалів та виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

3) Технології та дизайн трикотажу спеціальності 182 Технології легкої промисловості

4) Конструювання та технології швейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

5) Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

6) Професійна освіта (Дизайн) спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

7) Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості спеціальності 182 Технології легкої промисловості

8) Дизайн (за видами) спеціальності 022 Дизайн

9) Економічна кібернетика спеціальності 051 Економіка

10) Машинобудування спеціальності 133 Галузеве машинобудування

11) Прикладна механіка спеціальності 131 Прикладна механіка

9 освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти:

1) Комп’ютерна інженерія спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

2) Проектування взуття та галантерейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

3) Експертиза текстильних матеріалів та виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

4) Технології та дизайн трикотажу спеціальності 182 Технології легкої промисловості

5) Конструювання та технології швейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості

6) Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості спеціальності 182 Технології легкої промисловості

7) Дизайн (за видами) спеціальності 022 Дизайн

8) Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання спеціальності 073 Менеджмент

9) Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування спеціальності 133 Галузеве машинобудування

5 напрямів підготовки:

1) 6.050503 Машинобудування

2) 6.050701 Електротехніка та електротехнології

3) 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

4) 6.030502 Економічна кібернетика

5) 6.120201 Фармація.

За рішенням Акредитаційної комісії України всі напрями підготовки і освітні програми АКРЕДИТОВАНІ.

На попередньому засіданні Акредитаційної комісії України 12 червня 2018 року успішно пройшли акредитацію:

1 освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Бізнес-адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент,

1 напрям підготовки 6.030401 Правознавство.

Всього у 2017-2018 навчальному році успішно пройшли експертну перевірку 22 освітні програми, з них 11 першого (бакалаврського) рівня та 11 другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також 6 напрямів підготовки.

На фото: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники університету під час онлайн-відеотрансляції з дистанційною формою Skype-зв’язку в залі засідань ректорату 10.07.2018 року.

12.07.2018