КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

22 Охорона здоровя

Спеціальність

226 Фармація, промислова фармація

Кваліфікація

магістр

Гарант освітньої програми:

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Страшний Владислав Володимирович, д.фарм.н., професор,

завідувач кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Бессарабов Володимир Іванович , к.х.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Тернова Олена Миколаївна, к.фарм.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Тарасенко Ганна Вікторівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Кравчук Віктор Вікторович, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Завідувач випускової кафедри промислової фармації

Страшний Владислав Володимирович, д.фарм.н., професор