КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ШКІРИ І ХУТРА

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Кваліфікація

магістр з хімічних технологій та інженерії

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ШКІРИ І ХУТРА

Гарант освітньої програми:

Данилкович Анатолій Григорович, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Касьян Едуард Євгенович, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Андреєва Ольга Адіславівна, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Ліщук Віктор Іванович, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Потах Юлія Василівна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри біотехнології, шкіри та хутра

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор