КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Кваліфікація

магістр з хімічних технологій та інженерії

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА

Гарант освітньої програми:

Барсуков Вячеслав Зіновійович д.х.н.,професор,

завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Хоменко Володимир Григорович, к.т.н.,

с.н.с. кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Ткаченко Олександр Валерійович, к.х.н., доцент,

доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Макєєва Ірина Сергіївна, к.х.н., доцент,

доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Криницький Артем Валерійович студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Барсуков Вячеслав Зіновійович, д.х.н., професор