КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Освітньо-професійна програма

Професійна освіта (Дизайн)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

015 Професійна освіта (Дизайн)

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

Кваліфікація

бакалавр з професійної освіти

Гарант освітньої програми:

Внукова Ольга Миколаївна, к. п. н., доцент,

доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент,

доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Богославець Любов Петрівна, к. п. н., доцент,

доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

Іванишена Анастасія Дмитрівна, студент

факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

Завідувач випускової кафедри педагогіки та методики професійного навчання

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент