КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Освітньо-професійна програма 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Кваліфікація

бакалавр з професійної освіти

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Гарант освітньої програми:

Богославець Любовь Петрівна, к. пед. н., доцент,

доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент,

доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрія моди (ДВСПП)

Внукова Ольга Миколаївна, к. пед. н., доцент,

доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Кураксіна Валерія Євгеніївна, студентка

факультету індустрія моди Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)