КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

освітньо-професійної програми

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Ділова іноземна мова

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

Проектування швейного обладнання

5

Проектування трикотажного обладнання

6

Науково-дослідна практика

2 курс

7

Переддипломна практика

8

Підготовка дипломної магістерської роботи

9

Захист дипломної магістерської роботи