КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО

Кваліфікація

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ІТ-підприємництво)

Гарант освітньої програми:

Сохацька Ганна Володимирівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)

Дудко Павло Миколайович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор,

професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Манойленко Олександр Петрович, к.е.н., доцент,

завідувач кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Пашко Оксана Валеріївна, студент

факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу

Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор

Перелік факультативних програм для спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВО