КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)

Шифр блоку дисциплін

(семестр, кількість кредитів)

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

ДВСПП 1

5 сем.

(6 кр.)

ВК Б.1

Комерційна діяльність підприємств (ПКД)

ПБ

ВК Б.2

Оцінка ефективності в готельно-ресторанному бізнесі (БГР)

ПБ

ВК Б.3

Електронна підтримка споживачів (ІТ)

ПБ

ВК Б.4

Графічний дизайн у виставковій діяльності (БВБ)

Дзн

ВК Б.5

Логістичне обслуговування (ПМЛД)

ПБ

ВК Б.6

Біржове право

ППП

ВК Б.7

Природоохоронне право

ППП

ДВСПП 2

6 сем.

(6 кр.)

ВК Б.8

Оптимізаційні методи та моделі  в готельно-ресторанному бізнесі та виставковій діяльності (БГР, БВБ)

КІТВТ

ВК Б.9

Інформаційні технології у виставковому бізнесі (БВБ, ІТ)

ПБ

ВК Б.10

Математичне моделювання в підприємництві (ІТ, ПКД)

КІТВТ

ВК Б.11

Готельно-ресторанна індустрія України

ПБ

ВК Б.12

Митне право

ППП

ВК Б.13

Правова охорона інтелектуальної власності

ППП

ДВСПП 3

7 сем.

(6 кр.)

ВК Б.14

Залучення капіталу в підприємництві (ПКД, ІТ)

ПБ

ВК Б.15

Інфраструктура виставкової діяльності (БВБ)

ПБ

ВК Б.16

Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу (БГР)

ПБ

ВК Б.17

Брендинг в сфері обслуговування (БВБ, ІТ, ПКД, БГР )

ПБ

ВК Б.18

Експертиза в міжнародній торгівлі (ПМЛД)

ПБ

ВК Б.19

Адміністративний процес

ППП

ВК Б.20

Нотаріат України

ППП

ДВСПП 4

8 сем.

(6 кр.)

ВК Б.21

Планування змін та реструктуризація підприємницької діяльності (ПКД, ІТ)

ПБ

ВК Б.22

Управління якістю послуг підприємств (БВБ)

ПБ

ВК Б.23

Організація ресторанного господарства (БГР)

ПБ

ВК Б.24

Інновації сфери обслуговування

ПБ

ВК Б.25

Організація управління в митних органах (ПМЛД)

ПБ

ВК Б.26

Адвокатура України

ППП

ВК Б.27

Сімейне право

ППП

ВК Б.28

Фінансове право

ППП

ДВСПП 5

8 сем.

(6 кр.)

ВК Б.29

Віртуальна комерція (ІТ, ПКД)

ПБ

ВК Б.30

Організація готельного господарства (БГР)

ПБ

ВК Б.31

Виставковий бізнес та комунікаційні технології

ПБ

ВК Б.32

Податкове право

ППП

ВК Б.33

Процесуальні дії та документи

ППП