КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи Хаустової Є. Б.

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

для проведення попередньої експертизи дисертацій за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та

 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05)

 

27 червня 2019 року о 10:00 у залі засідань КНУТД, 1 корпус, 3-й поверх відбудеться міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

Хаустової Євгенії Борисівни на тему «Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти», представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Місце роботи здобувача: доцент кафедри обліку і аудиту КНУТД.

Науковий консультант: Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму КНУТД.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Ареф’єв Сергій Олегович, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Мягких Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

Скрипник Маргарита Іванівна,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

 

 

Міжкафедральний науковий семінар організовує кафедра бізнес-економіки та туризму КНУТД.

Голова міжкафедрального наукового семінару, д.е.н., професор, декан факультету підприємництва та права КНУТД  Ганущак-Єфіменко Л. М.

Секретар міжкафедрального наукового семінару, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД  Гончаренко І. М.

 

 

Голова семінару

доктор економічних наук, професор

 

Л. М. Ганущак-Єфіменко

 

19.06.2019