КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вища освіта іноземним громадянам

АСПІРАНТУРА ІНОЗЕМНОМУ СТУДЕНТУ

Підготовка іноземців та осіб без громадянства  в аспірантурі  здійснюється  на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту

За детальною інформацією потрібно звертатись до Відділу докторантури і аспірантури.

 

Вартість навчання  іноземців та осіб без громадянства у 2018-2019 н.р.

ступінь доктор філософії

 

Спеціальність

Назва освітньо-наукової програми

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, дол. США

Шифр

Назва

денна

заочна

денна

заочна

022

Дизайн

Дизайн

10

4

4

2500

2100

051

Економіка

Економіка

23

4

4

1800

1400

073

Менеджмент

Менеджмент

18

4

4

1800

1400

075

Маркетинг

Маркетинг

13

4

4

1800

1400

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

4

4

1800

1400

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

5

4

4

1800

1400

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

15

4

4

1800

1400

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

4

4

1800

1400

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13

4

4

1800

1400

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15

4

4

1800

1400

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

8

4

4

1800

1400

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

16

4

4

1800

1400

  

ступінь доктор наук

Спеціальність

Назва наукової програми

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, дол. США

Шифр

Назва

денна

денна

022

Дизайн

Дизайн

2

3000

051

Економіка

Економіка

2

3000

073

Менеджмент

Менеджмент

2

3000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2

3000

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

2

3000

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

2

3000

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

3000

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

2

3000

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

2

3000

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

2

3000