КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

 

 Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

e-mail: kems@knutd.edu.ua

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Місія кафедри: формування національної науково-технічної еліти, що має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних технологій для промислових та побутових споживачів.

Спеціальність “Комп’ютерна інженерія” спрямована на підготовку фахівців з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики. Важливими напрямами розвитку комп’ютерної інженерії у останні роки стали системи «Розумний будинок» та «Інтернет речей» з інтеграцією окремих пристроїв в єдину мережу.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

  

Для вступу на 1 курс денної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» запрошуються абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, затверджених правилами прийому до КНУТД. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти за посиланням.

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до державного закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно діючих «Правил прийому на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну».

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Термін навчання:  4 роки.

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр з комп’ютерних мереж і технологій здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загально-технічних та фахових дисциплін.

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

 

Працевлаштування

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія є:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою  здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

 

 

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!