КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КНУТД В 2022 р.

Правила прийому 2022

Зміни до Правил прийому 2022

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни та вартість навчання (Громадяни України)

Додаток 2 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 3 Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 4 Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 6 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 7 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 8 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

Додаток 9 Таблиці переведення тестових балів комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 10 Критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Київського національного університету технологій та дизайну в 2022 році

Додаток 11 Правила прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2022 році

Додаток 12 Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2022 році