КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ

СПІВБЕСІД,
ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ,
ФАХОВИХ ІСПИТІВ

  1. Графік проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для участі в конкурсі на місця державного замовлення.
  2. Графік проведення вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для участі у конкурсу за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
  3. Графік проведення  співбесід, фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня "магістр" на основі НРК6, НРК7 для участі в конкурсі на місця державного замовлення; за кошти фізичних або юридичних осіб.
  4. Графік проведення  співбесід, фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня "магістр" на основі НРК6, НРК7 для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб.