КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інформація про консультативну допомогу

Інформація, яку студенти можуть отримати у деканаті

Інформація щодо освітнього процесу:

- графік освітнього процесу (початок і завершення семестрів, терміни залікової та екзаменаційної сесій, канікулярного періоду);

- вихідні та святкові дні, порядок відпрацювання занять;

- розклад навчальних занять, розклад пар та дзвінків;

- порядок, умови та правила переведення та відрахування студентів;

- повторне навчання та поновлення на факультеті;

- порядок отримання дозволу на подовження сесії;

- перелік спеціальностей та освітніх програм факультету;

- розмір плати за навчання за контрактом (для студентів денної та заочної форм навчання).

Інформація про порядок призначення академічної та соціальної стипендій, стипендій ім. М.С. Грушевського, Президента України і Верховної Ради України:

- роз’яснення пунктів положення про призначення академічної та соціальної стипендій у Київському національному університеті технологій та дизайну;

- терміни оприлюднення рейтингу успішності навчання;

- умови та правила подання заяв на додаткові бали у рейтингу успішності навчання;

- роз’яснення щодо розміру академічної стипендії (звичайної та підвищеної) та терміну її нарахування;

- перелік пільгових категорій студентів, які мають право на отримання соціальної стипендії;

- умови, порядок і перелік необхідних документів для призначення соціальної стипендії та терміни її нарахування;

- роз’яснення про розмір соціальної стипендії відповідно до пільгових категорій;

- умови, порядок, перелік та термін подання необхідних документів на отримання академічних стипендій ім. М.С. Грушевського, Президента України і Верховної Ради України, інформація щодо їх розміру та термінів нарахування (для студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням).

Інформація про інфраструктуру Університету:

- місцезнаходження та контактні номери телефонів структурних підрозділів університету, інститутів, факультетів та кафедр;

- графіки роботи та прийому студентів структурними підрозділами університету.

Інформація про порядок ведення, подання та отримання документації:

- зразки та правила оформлення заяв студентів;

- порядок заповнення, видачі та повернення в деканат індивідуальних планів студентів;

- форми й терміни подачі заяв і відповідних документів на:

  • оформлення академічної відпустки;
  • індивідуального графіку навчання;
  • зміну прізвища студента;
  • отримання дублікату індивідуального плану студента;
  • отримання дублікату студентського квитка;
  • отримання дублікату диплому та додатку до диплому;

- порядок і терміни подачі заяв на відрахування за власним бажанням;

- порядок отримання академічної довідки та довідки про навчання;

- порядок видачі викликів на сесію та їх дублікатів;

- порядок отримання дипломів для випускників: терміни та порядок проходження обхідного листа студента, порядок отримання документів із відділу кадрів (для студентів денної та заочної форм навчання).

Інформація щодо гуртожитків Університету:

- порядок, правила та умови поселення та проживання у гуртожитку;

- розмір плати за проживання у гуртожитку;

- внутрішній розпорядок у гуртожитках;

- порядок отримання ордеру на поселення та перепустки у гуртожитку;

- правила та порядок виселення з гуртожитку за власним бажанням;

- умови та порядок виселення студентів із гуртожитку за порушення умов договору на проживання;

- умови поселення студентів заочної форми навчання на період сесії.

 

Інформація, яку студенти можуть отримати на випускових кафедрах

Інформація щодо спеціальностей та освітніх програм кафедри:

- перелік спеціальностей та освітніх програм кафедри, їх зміст і перелік компетентностей за всіма рівнями вищої освіти;

- перелік дисциплін навчального плану кожної освітньої програми та їх анотації.

Інформація щодо модульного середовища освітнього процесу (МСОП):

- порядок реєстрації та реєстраційні дані для роботи студентів в МСОП;

- правила роботи в МСОП.

Інформація щодо науково-педагогічних працівників кафедри:

- ПІБ, вчені звання та наукові ступені, перелік дисципліни;

- ПІБ, відповідальних за організацію практики та керівництв;

- графік проведення семестрових та екзаменаційних консультацій кафедри;

- перелік керівників дипломних робіт та назв дипломних робіт (проектів) згідно з наказами (для студентів денної та заочної форм навчання).

Інформація щодо навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри:

- перелік наявної методичної та навчальної літератури на кафедрі;

- порядок отримання та повернення методичної літератури, наявної на кафедрі.