КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ВОЛОКНИСТИХ СИСТЕМ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

Кваліфікація

бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Гарант освітньої програми:

Ляшок Ірина Олександрівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Будаш Юрій Олександрович, д.т.н., доцент,

професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Іщенко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Резанова Наталія Михайлівна, к.т.н., ст. наук. сп.

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Богдан Анна Вікторівна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор