КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ШКІРИ І ХУТРА

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми Технологія та експертиза шкіри і хутра

Кваліфікація

бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Гарант освітньої програми:

Охмат Олена Анатоліївна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Андреєва Ольга Адіславівна, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Майстренко Леся Анатоліївна, к.т.н.,

доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Дьорка Олена Ігорівна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри біотехнології, шкіри та хутра Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор