КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

 

Шифр блоку дисциплін

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

1

2

3

4

 ДВСПП1

( 4-5 сем.)

ВК Б.1

Фізико-хімія природних і синтетичних ВМС у шкіряно-хутровому виробництві

БШХ

ВК Б.2

Фізика та хімія протеїнів

БШХ

ВК Б.3

Конструкційні матеріали та засоби захисту від корозії

ЕЕХ

ВК Б.4

Основи металознавства

ЕЕХ

ВК Б.5

Фізика та хімія полімерів

ПЕТПХВ

ВК Б.6

Хімія високомолекулярних сполук

ПЕТПХВ

ВК Б.7

Процеси та апарати фармацевтичних виробництв

ТБТМП

ВК Б.8

Інженерна та комп’ютерна графіка

ПММ

ВК Б.9

Біологія клітини

БШХ

ВК Б.10

Цитологія

БШХ

ДВСПП 2

(3-7 сем.)

 

 

 

ВК Б.11

Устаткування  та основи проектування шкіро- і хутро переробних підприємств

БШХ

ВК Б.12

Обладнання та оснащення шкіряно-хутрових виробництв

БШХ

ВК Б.13

Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв

ЕЕХ

ВК Б.14

Апаратурне обладнання хімічних та електрохімічних виробництв і основи його проектування та виготовлення

ЕЕХ

ВК Б.15

Теоретичні основи переробки полімерів

ПЕТПХВ

ВК Б.16

Структуроутворення в процесах переробки полімерів

ПЕТПХВ

ВК Б.17

Теоретичні основи одержання волокон

ПЕТПХВ

ВК Б.18

Фундаментальні принципи одержання волокон

ПЕТПХВ

ВК Б.19

Фармакогнозія

ПФ

ВК Б.20

Прикладна механіка

ПММ

ВК Б.21

Фізико-хімія природних біологічно активних речовин

БШХ

ВК Б.22

Біологічно активні речовини

БШХ

ДВСПП 3

(4-8 сем.)

 

 

ВК Б.23

Аналітичний контроль та оцінка якості продукції шкіряно-хутрового виробництва

БШХ

ВК Б.24

Оцінка якості шкіри і хутра

БШХ

ВК Б.25

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму

ЕЕХ

ВК Б.26

Методи дослідження і розробки матеріалів хімічних джерел струму

ЕЕХ

ВК Б.27

Спеціальні технології переробки полімерів

ПЕТПХВ

ВК Б.28

Технологічні особливості переробки полімерів різної  хімічної природи

ПЕТПХВ

ВК Б.29

Спеціальні технології виробництва хімічних волокон

ПЕТПХВ

ВК Б.30

Методи виробництва волокон спеціального призначення

ПЕТПХВ

ВК Б.31

Мікробіологія та гігієна

ПФ

ВК Б.32

Фітокосметика та парфумерно-косметичні засоби

ПФ

ВК Б.33

Біоінженерія (клітинна генетика)

БШХ

ВК Б.34

Гігієна та санітарія

БШХ

ДВСПП 4

(6,7,8 сем.)

ВК Б.35

Хімічна технологія матеріалів і продуктів шкіряно-хутрового виробництва

БШХ

ВК Б.36

Матеріали для обробки шкіри та хутра

БШХ

ВК Б.37

Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв

ЕЕХ

ВК Б.38

Апаратурне обладнання хімічних та електрохімічних виробництв і основи його проектування та виготовлення

ЕЕХ

ВК Б.39

Конструкційні матеріали та засоби захисту від корозії

ЕЕХ

ВК Б.40

Основи металознавства

ЕЕХ

ВК Б.41

Техно-хімічний контроль виробництва полімерних матеріалів

ПЕТПХВ

ВК Б.42

Аналітичний контроль виробництва полімерних матеріалів

ПЕТПХВ

ВК Б.43

Контроль виробництва хімічних волокон

ПЕТПХВ

ВК Б.44

Аналітичний контроль у виробництві хімічних волокон

ПЕТПХВ

ВК Б.45

Основи фармакології, токсикології та фізіології

ПФ

ВК Б.46

Технології косметичних засобів

ПФ

ВК Б.47

Устаткування  та основи проектування біотехнологічних підприємств

БШХ

ВК Б.48

Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв

БШХ

ДВСПП 5

(8 сем.)

ВК Б.49

Загальна хімічна технологія

ПЕТПХВ

ВК Б.50

Контроль та управління хіміко-технологічними процесами

КІТВТ

ВК Б.51

Методи і засоби діагностики в біотехнологіях

БШХ

ВК Б.52

Аналітичний  (техно-хімічний) контроль біотехнологічних виробництв

БШХ

ДВСПП 6

(8 сем.)

ВК Б.53

Основи промислової біотехнології

БШХ

ВК Б.54

Основи фармацевтичної біотехнології

БШХ

ДВСПП 7

(7,8 сем.)

ВК Б.55

Екологічна біотехнологія

БШХ

ВК Б.56

Основи екобіотехнології та очистки білків і пептидів

БШХ