КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ШКІРИ І ХУТРА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Іноземна мова

3

Ділова українська мова

4

Філософія, політологія та соціологія

5

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

6

Вища  математика

7

Фізика

8

Загальна та неорганічна хімія

9

Виробнича практика

10

Фізичне виховання

2 курс

11

Іноземна мова

12

Органічна хімія

13

Основи екології

14

Інформаційні системи та технології

15

Загальна хімічна технологія

16

Якісний та кількісний аналіз

17

Фізична та колоїдна хімія

18

Навчальна практика

19

Фізичне виховання

3 курс

20

Іноземна мова фахового спрямування

21

Процеси та апарати хімічних виробництв

22

Курсовий проект

23

Професійні комунікації

24

Хімія і технологія шкіри та хутра

25

Навчальна практика

4 курс

26

Іноземна мова фахового спрямування

27

Хімія і технологія шкіри та хутра

28

Виробничий менеджмент

29

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

30

Курсова робота

31

Фаховий курсовий проект

32

Комплексний екзамен з фаху

33

Виробнича практика