КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА

Кваліфікація

бакалавр з хімічних технологій та інженерії

Гарант освітньої програми:

Хоменко Володимир Григорович, к.т.н.,

с.н.с. кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Барсуков Вячеслав Зіновійович д.х.н.,професор,

завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Ткаченко Олександр Валерійович, к.х.н., доцент,

доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Макєєва Ірина Сергіївна, к.х.н., доцент,

доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Макатьора Федір Сергійович, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Барсуков Вячеслав Зіновійович, д.х.н., професор