КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Іноземна мова

3

Ділова українська мова

4

Філософія, політологія та соціологія

5

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

6

Вища математика

7

Фізика

8

Загальна та неорганічна хімія

9

Навчальна практика

10

Фізичне виховання

2 курс

11

Іноземна мова

12

Органічна хімія

13

Основи екології

14

Інформаційні системи та технології

15

Загальна хімічна технологія

16

Якісний та кількісний аналіз

17

Фізична та колоїдна хімія

18

Навчальна практика

19

Фізичне виховання

3 курс

20

Іноземна мова фахового спрямування

21

Процеси та апарати хімічних виробництв

22

Професійні комунікації

23

Електрохімія

24

Навчальна практика

4 курс

25

Іноземна мова фахового спрямування

26

Виробничий менеджмент

27

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

28

Електрохімія

29

Комплексний фаховий екзамен

30

Виробнича практика