КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ВОЛОКНИСТИХ СИСТЕМ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

Кваліфікація

магістр з хімічних технологій та інженерії

Гарант освітньої програми:

Резанова Наталія Михайлівна, к.т.н., ст. наук. сп.,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Савченко Богдан Михайлович, д.т.н., доцент,

професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Будаш Юрій Олександрович, к.т.н., доцент,

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор, кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Варава Тетяна Ігорівна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Завідувач випускової кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Плаван Вікторія Петрівна, д.т.н., професор