КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Кваліфікація

бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Гарант освітньої програми:

Махнарилов Юрій Васильович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Коваленко Дмитро Іванович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Цимбаленко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Голота Василь Володимирович, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор

Перелік факультативних програм для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ