КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Освітньо-професійна програма 

ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ

Кваліфікація

бакалавр з обліку і оподаткування

 

Гарант освітньої програми:

Матюха Микола Миколайович, к.е.н., доцент,

доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

 

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Хаустова Євгенія Борисівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Радіонова Наталія Йосипівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Самойлова Анна Юріївна, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

 

Завідувач випускової кафедри обліку і аудиту 

Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор 

 

Перелік факультативних програм для спеціальності 071 Облік і оподаткування рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ