КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 Економіка
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Кваліфікація магістр економіки Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
   
Гарант освітньої програми:
Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну  
Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Члени проектної групи:
Пономаренко Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну Квіта Галина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну Синенко Павло Олександрович, студент факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну  
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 Економіка
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 Економіка
Завідувач випускової кафедри економічної кібернетики та маркетингу Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор