КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Кваліфікація

магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Гарант освітньої програми:

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., проф.,

професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, баківська справа та срахування

Русіна Юлія Олександрівна, к.е.н., доц.,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Бєлялов Талят Енверович, к.е.н., доц.,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Божко Тетяна Олександрівна, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Перелік факультативних програм для спеціальності 072 Фінанси, банківськасправа та страхування рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Завідувач випускової кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор