КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Кваліфікація магістр менеджменту
Гарант освітньої програми:
Касич Алла Олександрівна, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Члени проектної групи:
Костюк Галина Володимирівна, к.е.н., доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Федоряк Руслан Михайлович, к.е.н., доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Брайлян І.В., студент факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньо-професійної програми УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Завідувач випускової кафедри менеджменту Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор