КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ШВЕЙНИХ  ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 18  Виробництво  та  технології 
Спеціальність 182  Технології  легкої  промисловості Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ШВЕЙНИХ  ВИРОБІВ
Кваліфікація бакалавр з конструювання та технологій швейних виробів
Гарант освітньої програми:
Білоцька Лариса Борисівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)
Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор,завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
Садретдінова Наталія Василівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості
Новосад Андріана Орестівна , студентфакультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості освітньої програми КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ШВЕЙНИХ  ВИРОБІВ

Завідувач випускової кафедри технології та конструювання швейних виробів

Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор