КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Кваліфікація

магістр з технологій легкої промисловості  

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Гарант освітньої програми:

Слізков Андрій Миколайович, д.т.н., професор,

професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., професор,

професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Редько Яна Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Гірна Тетяна Володимирівна, студент

факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну

Перелік факультативних програм для спеціальності 182 Технології легкої промисловості рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Завідувач випускової кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., професор