КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Кваліфікація

магістр професійної освіти

(інженер-технолог, викладач спеціальних дисциплін в галузі легкої промисловості)

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Гарант освітньої програми:

Дудорова Людмила Юріївна, д. пед. н., професор,

завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрія моди (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Богославець Любовь Петрівна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Внукова Ольга Миколаївна, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Білоцька Лариса Борисівна, к. техн. н., доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну

Водзінська Оксана Іванівна, к. техн. н., доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну

Бойко Світлана Петрівна, студентка факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Завідувач випускової кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., професор

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)