КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 182 Технології легкої промисловості
Кваліфікація магістр з технологій легкої промисловості
  Гарант освітньої програми: Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ
Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну  
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрії моди (ДВСПП)
Кизимчук Олена Павлівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну
Мельник Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Веремеєнко Катерина Леонідівна, випускниця магістратури,факультет індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Завідувач випускової кафедри технології трикотажного виробництва Галавська Людмила Євгеніївна, д.т.н., професор