КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 18 – Виробництво та технології
Спеціальність 182 – Технології легкої промисловості Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ
Кваліфікація магістр з технологій легкої промисловості
  Гарант освітньої програми:
Гаркавенко Світлана Степанівна, д.т.н., професор, професоркафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрії моди (ДВСПП)
  Члени проектної групи:
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
Коновал Віктор Павлович, д.т.н., професор,професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну
Чертенко Лілія Павлівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості
  Перелік факультативних програм для спеціальності 182 Технології легкої промисловості рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ ТА ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ

Завідувач випускової кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

Гаркавенко Світлана Степанівна, д.т.н., професор