КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 2018

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМПЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Перелік обов'язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Кваліфікація бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Гарант освітньої програми:

Ківа Ігор Леонідович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Барилко Сергій Віталійович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Лісовець Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього
ступеня «бакалавр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Завідувач випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор

Перелік факультативних програм для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ