КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Фізичне виховання

2

Українська та зарубіжна культура

3

Іноземна мова

4

Філософія, політологія та соціологія

5

Вища математика

6

Інженерна та ком'ютерна графіка

7

Фізика

8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

9

Основи екології

10

Навчальна практика

2 курс

11

Фізичне виховання

12

Ділова українська мова

13

Іноземна мова

14

Технічна механіка

15

Комп'ютерні технології та програмування

16

Теорія ймовірності та математична статистика

17

Теоретичні основи  метрології та вимірювальної техніки

18

Електротехніка та електроніка

19

Взаємозамінність деталей та вузлів вимірювальних приладів

20

Метрологічне забезпечення виробництв та послуг

21

Навчальна практика

3 курс

22

Основи охорони праці

23

Іноземна мова фахового спрямування

24

Стандартизація продукції, послуг та персоналу

25

Метрологічне забезпечення виробництв та послуг

26

Законодавча та нормативна метрологія

27

Виробнича практика

4 курс

28

Іноземна мова фахового спрямування

29

Підприємництво та бізнес

30

Основи охорони праці

31

Виробнича практика