КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

за освітньо-професійною програмою

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ВИРОБНИЦТВА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Ділова іноземна мова

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

4

Автоматизація інженерних розрахунків

5

Охорона праці в галузі та цивільний захист

6

Науково-дослідна практика

2 курс

7

Переддипломна практика

8

Дипломна магістерська робота