КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов'язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

освітньо-професійної програми

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

Інформаційно-вимірювальні системи

4

Ділова іноземна мова

5

Планування та організація експерименту

6

Науково-дослідна практика

2 курс

7

Переддипломна практика

8

Підготовка випускної роботи

9

Випускна кваліфікаційна робота