КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

 освітньо-професійної програми

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Ділова іноземна мова

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

Міжнародна стандартизація і сертифікація систем якості

5

Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань

6

Науково-дослідна практика

2 курс

7

Переддипломна практика

8

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи

9

Захист випускної роботи