КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 081 Право
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кваліфікація бакалавр з права
  Гарант освітньої програми:

Шморгун Олександр Семенович, к.ю.н., завідувач кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
  Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)
Удовик Микола Семенович, к.ю.н., доц.,доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну
Коваль Ольга Миколаївна, к.ю.н., доц.,доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 081 Право

Кулак Наталія Валеріївна, к.держ.упр., доц,  доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну

Тарнопольська Ілона Павлівна, студентка факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 081 Право
Завідувач випускової кафедри господарського права  Шморгун Олександр Семенович, к.ю.н.     Перелік факультативних програм для спеціальності 081 Право рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ