КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Київський національний університет технологій та дизайну посів почесне 69 місце серед кращих вищих шкіл світу у галузі медичних та фармацевтичних наук

Шановні студенти, викладачі та всі співробітники університету

З радістю вітаю Вас із приємною новиною, у рік 90-річчя нашого  славного університету, високим міжнародним визнанням. Це підтвердження того, що наш колектив користується повагою не лише в освітянських колах України, а і всього світового співтовариства освітян, студентів і випускників.

Іван Грищенко 

Кафедра промислової фармації факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій, як одна із лідерів з підготовки бакалаврів та магістрів промислової фармації  України, високо оцінена  експертами провідного міжнародного електронного журналу CEOWORLD Magazine, посіла почесне 69 місце серед кращих вищих шкіл  світу у галузі медичних та фармацевтичних наук, орієнтованих на здобувачів вищої освіти, покращивши попереднє досягнення 2017 року на дві позиції.

Цьогорічне визнання стало результатом кропіткої та цілеспрямованої роботи висококваліфікованих фахівців  науково-педагогічного складу факультету хімічних  та біофармацевтичних технологій, очолюваного професором університету Баулою Ольгою Петрівною та завідувачем кафедри промислової фармації,  заслуженого діяча науки і техніки України, д.фарм.н., професора Страшного Владислава Володимировича.

Студентсько-орієнтований підхід  до навчального процесу та розроблене й впроваджене на кафедрі оновлене змістовно-методичне забезпечення  професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі, ґрунтується на  міжнародних інноваційних здобутках у цій сфері, сучасному унікальному обладнанні для досліджень молекулярної фармакології, хемогеноміки, біогеронтології   тощо,  у тісній співпраці з вітчизняними та зарубіжними  фармацевтичними виробниками,  гарантує випуск конкурентоспроможних спеціалістів для національного та міжнародного ринку праці для всіх етапів фармацевтичного бізнесу. Все це не залишилося поза увагою, під час рейтигування.

Одержанню високої оцінки міжнародних експертів  журналу CEOWORLD Magazine безумовно слугувала участь університету в створені Київського інституту в Технологічному університеті Цілу - китайсько-українському закладі вищої освіти в Китайській Народній Республіці. В цьому інституті науково-педагогічні представники факультету успішно проходять стажування та приймають участь в освітньому процесі програми подвійних дипломів, одержуючи найвищі фахові оцінки з боку китайських партнерів.

Під час рейтингування були  опитані та зібрана інформація безпосередньо від 90 000 осіб (серед них 40 000 студентів, 48 000 професіоналів галузі та 2 000 академічних працівників з усього світу), шляхом оцінки семи показників якості діяльності закладів вищої освіти:

1) Академічна репутація.

2) Право на вступ.

3) Спеціалізація.

4) Світова репутація.

5) Щорічна оплата за навчання.

6) Результати досліджень.

7) Задоволеність студентів.

Окрім опитування, дані за цими показниками були зібрані із загальнодоступних джерел, веб-сайтів, а також підкріплені  власним  редакційним  судженням. Розглянута інформація включає рейтинги та нагороди від авторитетних національних та міжнародних видань, співвідношення студентів до професорів, рівень прийому вступників, рівень утримання студентів до закінчення навчання, вартість навчання, доступність фінансової допомоги,  наявна акредитація тощо.

Тож поздоровляємо всіх причетних до зазначеної перемоги, яка особливо важлива для нашого університету  в період святкування 90-річчя з дати заснування!

04.05.2020