КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ
Пост-реліз ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні»

12 квітня 2018 року у Київському національному університеті технологій та дизайну відбулась ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», яку було приурочено до заходів з нагоди святкування Дня факультету економіки та бізнесу КНУТД.

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет технологій та дизайну за підтримки та участю:

 • Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації  (Республіка Білорусь);
 • Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохов (Республіка Польща);
 • Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Одеського національного економічного університету;
 • Хмельницького національного університету;
 • Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 • Ризького технічного університету (Латвійська Республіка);
 • Південно-Західного університету імені Неофіта Рильського (Республіка Болгарія);
 • Університету Бєльсько-Бяла (Республіка Польща);
 • Інституту технологій та бізнесу в Чеське Будейовіце (Чеська Республіка);
 • Карагандинського економічного університету Казспоживсоюзу (Республіка Казахстан).

У роботі Конференції взяли участь понад 120 учасників, серед яких – представники вищих навчальних закладів, наукових установ, державних установ, бізнесу та громадських організацій як України, так і зарубіжних країн.

З вітальним словом до організаторів, учасників та гостей конференції звернулась проректор Київського національного університету технологій та дизайну, д.т.н., професор Гаркавенко Світлана Степанівна.

Світлана Степанівна привітала усіх присутніх з початком роботи Конференції, наголосивши на актуальності та важливості заходу в контексті необхідності підвищення конкурентоспроможності бізнесу та його модернізації на інноваційних засадах. У своєму виступі проректор зауважила, що використання сучасних інформаційних технологій надає  надзвичайно широкі можливості для спілкування та обміну думками науковцям та практикам, а отже Інтернет-конференція – це унікальна можливість для фахівців з різних міст України та зарубіжжя зібратись разом і обговорити актуальні питання розвитку бізнес-процесів як в Україні, так і в світі в цілому.

Модератором роботи  пленарного засідання Конференції виступила декан факультету економіки та бізнесу, д.е.н., професор Ольшанська Олександра Володимирівна.

З початком роботи конференції усіх учасників привітав проректор з наукової роботи Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації Бобович Андрій Павлович, який підкреслив роль та значення даного заходу як для наукової спільноти, так і для фахівців-практиків.

Щирі вітання учасникам та гостям конференції висловив проректор з наукової діяльності Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор Ковальов Анатолій Іванович, побажавши всім присутнім продуктивної співпраці, творчої наснаги та наукових здобутків.

На своєчасності та актуальності тематики платформ конференції у своєму вітанні учасникам та гостям конференції наголосив директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор Кузьмін Олег Євгенович.

Учасників та гостей конференції привітала завідувач кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету, д.е.н., професор Лук’янова Валентина В’ячеславівна.

Щирі вітання учасникам, гостям та організаторам конференції висловив Томаш Кук, віце-президент Вищої лінгвістичної школи (м. Ченстохова, Польща), який тісно співпрацює з нашим університетом у питаннях академічної мобільності студентів та викладачів. Його перекладачем виступила к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки, начальник відділу міжнародних зв’язків КНУТД Шульга Валентина Миколаївна.

Під час роботи пленарного засідання ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні» було заслухано доповіді провідних фахівців вітчизняних та зарубіжних вишів, які викликали жваву дискусію та зацікавленість учасників заходу. Зокрема було заслухано такі доповіді:

- Толкачової Олени Георгієвни, завідувача кафедри банківської справи, аналізу та аудиту Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації на тему: «Финансовое состояние организации: идентификация и совершенствование инструментария анализа»;

- Ковальова Анатолія Івановича, д.е.н., професора, проректора з наукової діяльності Одеського національного економічного університету на тему: «Дью-ділідженс як засіб підвищення конкурентоспроможності  виноробних підприємств України»;

- Кузьміна Олега Євгеновича,  д.е.н., професора, заслуженого працівника народної освіти України, директора Навчально-наукового інституту економіки                           і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» на тему: «Підготовка менеджерів з метою забезпечення економічної ефективності бізнес-процесів»;

- Лук’янової Валентини В’ячеславівни, д.е.н., професора, завідувача кафедри економіки підприємства та підприємництва та Лабунець Олександри, магістранта Хмельницького національного університету на тему: «Діагностика ринкової безпеки підприємства»;

- Томаша Кука, віце-президента Вищої лінгвістичної школи (м. Ченстохова, Польща) на тему: «Управління професійним розвитком студентів з використаннях коучінгових інструментів»;

- Георгія Сігуа, професора, Голови представництва Торговельно-промислової палати Грузії в Україні на тему: «Проблемы инновационного развития экономики Грузии и Украины»;

- Хаустової Євгенії Борисівни, к.е.н, доцента, докторанта кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну на тему: «Визначення надійності захисту інтелектуального капіталу на прикладі тимчасово переміщених ЗВО».

 

Також з актуальними та цікавими доповідями виступили: Бабій О.М., к.е.н., доцент (Одеський національний економічний університет);Волчек Р.М., к.е.н., доцент (Одеський національний економічний університет); Грінченко В.В., к.е.н., доцент (Одеський  національний економічний університет); Мельник О.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка»); Гончар Михайло Федорович, к.е.н., доцент, докторант (Національний університет «Львівська політехніка»); Жук Лілія Володимирівна, к.т.н., доцент, докторант (Національний університет «Львівська політехніка»).

Після перерви роботу ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні» було продовжено у форматі об’єднаних платформ. Модераторами засідання виступили: д.е.н., доцент Мельник Альона Олексіївна, д.е.н., доцент Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., професор Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор Чубукова Ольга Юріївна та д.е.н., професор Касич Алла Олександрівна.

Під час обговорення доповідей учасниками конференції окрему увагу приділено сучасним парадигмам розвитку підприємств у ринкових умовах; організаційно-економічному механізму розвитку суб’єктів господарювання в умовах глобалізації; проблемам формування ресурсного потенціалу підприємств; економічним та екологічним складовим безпеки суб’єктів господарювання; механізму забезпечення фінансової конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації; тенденціям розвитку соціальної відповідальності бізнесу та її складових; проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств; особливостям бізнес-інжинірингу як інструменту забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання; інтеграційним механізмам успішної взаємодії суб’єктів господарювання в ринковому середовищі.

Результати наукових досліджень, представлені в матеріалах учасників Конференції, можуть бути використані Міністерством освіти і науки України, центральними органами виконавчої влади, регіонального управління, місцевого самоврядування та керівниками вищих навчальних закладів для розроблення соціально-економічної стратегії і тактики, обґрунтування комплексу заходів щодо забезпечення інноваційного розвитку бізнес-середовища та підготовки наукових і практичних рекомендацій.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез доповідей та заплановано підготовку колективної монографії.

У цілому ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні» пройшла на високому науково-практичному та організаційному рівні, була достатньо інформативною та корисною, що неодноразово відзначалось у виступах учасників та гостей конференції. За результатами роботи прийнято Резолюцію ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні».

13.04.2018