КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про прилюдний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.07

16 травня 2019 о 10:00

у конференц-залі КНУТД (ауд. 1-0114) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

відбудеться прилюдний захист дисертації

доцента кафедри художнього моделювання костюма КНУТД

Колосніченко Олени Володимирівни

на тему: «Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення

одягу спеціального призначення»,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства

 за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

 

Науковий консультант:

д.т.н., проф., дійсний член НАМ України, Яковлєв Микола Іванович, перший віце-президент Національної академії мистецтв України (м. Київ)

 

Офіційні опоненти:

д. мист., проф. Кузнецова Ірина Олексіївна, професор кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського,

д. мист., проф. Тарасенко Ольга Андріївна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

д. мист., с.н.с., Роготченко Олексій Олексійович, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД (2-й поверх, корп. 1).

 

07.05.2019