КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про прилюдний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.05

Прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбудеться 4 червня 2019 року об 11-00 годині у конференц-залі КНУТД (ауд. 1-0114), 1 корпус, 1-й поверх:

 

1.     Шевченко Олег Олександрович на тему Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий керівник: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, перший проректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну  МОН України

Офіційні опоненти: Мазур Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, державний експерт експертної групи з питань координації бюджетного планування та тарифної політики Міністерства інфраструктури України;

Фігурка Марія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

 

Вчений секретар                          

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05                                           Чубукова О.Ю.

07.05.2019